Produktion-/Industrialiseringsingenjör till Backer i Sösdala

Uppdragsbeskrivning

Backer AB söker nu förstärkning i form av en kvalificerad Produktionsingenjör till vår avdelning för process- och metodutveckling i Sösdala! Inom bolaget pågår just nu en spännande utveckling, inte minst när det gäller nya affärer. Vi förstärker därför organisationen i flera delar, samtidigt som vi expanderar verksamheten i Sösdala och renoverar upp våra ursprungliga lokaler.

Produktionsingenjören har till huvudsaklig uppgift att industrialisera nya produkter, dvs. tillse att dessa kommer i produktion. Detta innebär att delta i produktutvecklingsarbetet för att säkerställa hög producerbarhet, kvalitet och lönsamhet i produktionen. Likväl ingår att leda utveckling av och investeringar i produktionsutrustning och metoder inom produktionen samt att validera dessa.

Grundläggande kvalifikationer

För tjänsten efterfrågas:

• Förmåga att planera, projektleda och förverkliga nya produktionslinjer (framför allt inom montering) och nya eller vidareutvecklande produktionsmetoder
• Förmåga att utföra processvalidering omfattande nya och gamla moment som påverkas av nya produkter
• Förmåga att företräda produktionens intressen vid produktutvecklingsprojekt
• Förmåga att utföra investeringskalkyler

Meriterande är att kunna konstruera produktionshjälpmedel (mha CAD), upprätta layouter för produktionslinjer (2D och 3D) samt att kunna planera och beräkna framtida produktionslinjer. Även erfarenhet från liknande roll eller från utvecklingsarbete inom fordonsbranschen är meriterande.

Meriterande färdigheter, egenskaper och erfarenheter

Vi söker en lagarbetare som inom uppdraget vill leda sin del av laget, inte är främmande för att jobba praktiskt då det behövs, samt har ett gott ordningssinne och administrativ förmåga för projektdokumentation och instruktioner.

Vi erbjuder

Backer AB ingår i den svenska börsnoterade värmekoncernen NIBE Industrier och sysselsätter ca 325 personer inom utveckling, tillverkning och försäljning av intelligenta lösningar för elvärme och energireglering.

Vi bedriver verksamhet på två orter i Sverige, Sösdala i Skåne och Kolbäck i Västmanland. Backer AB i Sösdala är beläget 5 minuters promenad från Pågatågsstationen. Enheten i Sösdala utgör tillika huvudkontor för affärsområdet NIBE Element, vars verksamhet omfattar ca 70 enheter förlagda i Europa, Asien, Australien samt Nord- och Centralamerika.
Våra lösningar levereras till kunder inom flera olika branscher och fungerar som en viktig del, antingen i våra kunders färdiga produkter, eller i våra kunders tillverkande processer.
Kraven på våra lösningar är högt ställda, och flera av våra kunder är att anse som ledande inom sina respektive segment. Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och därigenom bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle och minskat koldioxidavtryck. Vi ser vårt miljöansvar i hela förädlingskedjan och strävar efter att minska produkternas miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln, för såväl dagens som kommande generationer.

Mer information

Göran Persson
+46725002028
goran.persson@sigma.se

Tjänst

Produktion-/Industrialiseringsingenjör till Backer i Sösdala

Kompetensområde

Produktionsutveckling inkl. Logistik

Plats

Hässleholm

Ansök senast

2023-02-05

Ansök nu