Senior Nätplanerare Regionnät

Uppdragsbeskrivning

Som nätplanerare kommer du bland annat ansvara för planering av elnätet utifrån kundbehov och planerade reinvesteringar på spänningsnivå 30-130 kV. I uppdraget ges också möjlighet att delta i förbättringsarbete och processutveckling i syfte att vara med och bidra i den pågående utvecklingen som sker.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Utföra nätanalyser av t.ex. nya anslutningar och förnyelsebehov i elnätet.
  • Utvärdera befintliga system och identifiera områden för förbättring.
  • Arbeta med högspänningsanläggningar, transformatorer och andra kraftkomponenter
  • Jobba med nätanalyser av nya anslutningar, kundnätutredningar och systemutredningar.
  • Jobba med nätstrategiska frågor såsom design och dimensioneringsprinciper för proaktivt byggande.
  • Säkerställa att allt arbete uppfyller gällande regler och standarder

Krav:

  • Elkraftsutbildning på minst högskolenivå.
  • Kunskaper om regionnätets uppbyggnad, 30-130 kV.
  • Erfarenhet av PSS/E programvaran.
Uppdrag

Senior Nätplanerare Regionnät

Plats

Lund, Malmö, Helsingborg

Kompetensområde

Beräkning & Simulering

Arbetstid

Språkkrav

Svenska och Engelska

Startdatum

1970-01-01

Publiceringsdatum

2024-02-02

Ansök senast

2024-03-04

Kontaktperson

Delwar Kertan, Delwar.Kertan@sigma.se, 46765541942